Deze quote van Dean Acheson en vele andere quotes zoals:

“If you change the way you look at things, the things you look at change”  van Wayne Dyer (psycholoog, 1940)

maken duidelijk dat veel veranderingen die we waarnemen, voortkomen uit het feit dat wij individueel of als collectief veranderen.
Change is daarmee nauw verbonden met perspectief en context.
Als organisatie moet je die context zien, begrijpen en daar passend op in te spelen.